Lao National Culture Hall - หอวัฒนธรรมแห่งชาติ


Lao National Culture Hall - หอวัฒนธรรมแห่งชาติ

ที่อยู่ / Address : ถนนสามเสนไทย / Samsenthai Road ใกล้ๆกับโรงแรมลาวพลาซ่า