Wattay International Airport - ท่าอากาศยานนานาชาติวัตไต


Wattay International Airport - ท่าอากาศยานนานาชาติวัตไต - ສະໜາມບິນສາກົນວັດໄຕ

ท่าอากาศยานนานาชาติวัตไต หรือ สนามบินวัตไต (IATA: VTE / ICAO: VLVT) เป็นหนึ่งในสามท่าอากาศยานนานาชาติของประเทศลาว ท่าอากาศยานอยู่ห่างจากเมืองหลวงเวียงจันทน์ 3 กิโลเมตร

ท่าอากาศยานมีอาคาร 2 หลังประกอบด้วย 1.อาคารผู้โดยสารในประเทศ 2. อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ