25th SEA Games - ซีเกมส์ ครั้งที่ 25

ซีเกมส์ ครั้งที่ 25 (25th SEA Games / Southeast Asian Games) - Vientiane Games 2009 ประเทศลาวเป็นเจ้าภาพจัดที่นครเวียงจันทร์ ระหว่างวันที่ 9 -18 ธันวาคม 2552 นี้ โดยสัตว์นำโชค หรือมาสคอต รัฐบาลลาวตกลงใจที่จะเลือกใช้ช้างเผือกงานิล ทั้งช้างพัง และช้างพลาย ใช้ชื่อว่า ท้าวจำปา (Mr. Champa) และ นางจำปี (Ms. Champi) ซึ่งจะเป็นครั้งแรกของกีฬาซีเกมส์ที่มีมาสคอตพร้อมกัน 2 ตัว