Kaysone Phomvihane Museum - พิพิธภัณฑ์ไกรสรพรหมวิหาร


Kaysone Phomvihane Museum - พิพิธภัณฑ์ไกรสรพรหมวิหาร

ที่อยู่ / Address : ถนนไกรสร พรหมวิหาร / Kaysorn Phomvihanh Road

สถานที่รวบรวมประวัติความเป็นมาของประธานประเทศ และประเทศลาว

สำหรับคนลาว ที่นี่ไม่เสียค่าเข้า สำหรับคนต่างชาติ เสียค่าเข้า 5,000 กีป

เปิดแต่วันอังคาร ถึง วันอาทิต

8:00 โมง - 12:00 โมง

13:00 โมง - 16:00 โมง