ทอท.ยันโลว์คอสต์ 3 สายกลับดอนเมือง ดันผู้โดยสารเพิ่มเป็น 14 ล้านคนต่อปี

Submitted by admin on Tue, 07/31/2012 - 22:33

ทอท.เอ็มโอยู 3 สายการบินโลว์คอสต์ย้ายกลับดอนเมืองตั้งแต่ 1 ต.ค. 55 คาดผู้โดยสารเพิ่มเป็น 14 ล้านคนต่อปี เตรียมจัดรถเวียนเชื่อม 2 สนามบินให้ความสะดวก ขณะที่สุวรรณภูมิเปิดใช้รันเวย์ตะวันออกแล้วตั้งแต่ 12.00 น.วันที่ 30 ก.ค. นี้

ว่าที่เรืออากาศโท อนิรุทธิ์ ถนอมกุลบุตร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท.เปิดเผยว่า ขณะนี้มีสายการบินไทยแอร์เอเชีย สายการบินแอร์เอเชีย และสายการบินอินโดนีเซียแอร์เอเชีย ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกับ ทอท.ในการย้ายการให้บริการจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปให้บริการที่ท่าอากาศยานดอนเมืองตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 สำหรับสายการบินต้นทุนต่ำอื่นๆ อยู่ระหว่างการพิจารณาการย้ายเพิ่มเติม ซึ่งคาดว่าจะทำให้ในปี 2556 ท่าอากาศยานดอนเมืองมีจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเป็น 14 ล้านคนต่อปี จากปัจจุบันมีสายการบิน คือ สายการบินนกแอร์ สายการบินโอเรียนท์ไทยฯ และมีสายการบินเช่าเหมาลำให้บริการ โดยมีผู้โดยสารประมาณ 3.4 ล้านคนต่อปี

ทั้งนี้ ทอท.ได้มีการปรับปรุงเพื่อเตรียมความพร้อมด้านกายภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกของท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อรองรับเที่ยวบินและผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดอากาศยาน อาคารเทียบเครื่องบิน อาคารผู้โดยสาร อาคาร 1 ที่ปัจจุบันเปิดใช้บางส่วน รวมทั้งการจัดเคาน์เตอร์เช็กอินพร้อมระบบเช็กอิน และยังได้ปรับปรุงอาคารคลังสินค้าอีกด้วย นอกจากนี้ยังได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมศุลกากร ในการจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่ศุลกากรให้เพียงพอต่อปริมาณการขนส่งทางอากาศที่เพิ่มมากขึ้น

และเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางระหว่างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกับท่าอากาศยานดอนเมือง ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไป ทอท.ได้จัดรถเวียนบริการฟรีสำหรับผู้โดยสารระหว่าง 2 สนามบิน โดยจอดรับผู้โดยสารที่จะเดินทางไปสุวรรณภูมิ บริเวณชานชาลาผู้โดยสารขาเข้าด้านใต้ ชั้น 1 ของอาคารผู้โดยสาร ในช่วงเวลา 05.00-22.00 น. นอกจากนั้น ทอท.ได้ประสานกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ในการให้รถประจำทางปรับอากาศสาย 555 เส้นทางรังสิต-สุวรรณภูมิ เข้าไปรับผู้โดยสารบริเวณชานชาลาผู้โดยสารขาเข้าด้านทิศเหนือ ชั้น 1 อาคารผู้โดยสาร อาคาร 1 ดอนเมือง

ว่าที่เรืออากาศโท อนิรุทธิ์กล่าวว่า ทอท.ได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลที่ให้ท่าอากาศยานดอนเมืองมีบทบาทในการรองรับสายการบินต้นทุนต่ำ (Low Cost Carriers : LCCs) และ/หรือเส้นทางการบินในประเทศและระหว่างประเทศแบบจุดต่อจุด (Point to Point) บนหลักการของความสมัครใจของสายการบิน ซึ่งจากการเตรียมความพร้อมของท่าอากาศยานดอนเมืองและความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะทำให้สามารถรองรับเที่ยวบินและผู้โดยสารที่จะมาใช้บริการจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Manager Online

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.