การบินไทยแจ้งผู้โดยสารเผื่อเวลาอย่างน้อย 80 นาที ช่วงสุวรรณภูมิซ่อมรันเวย์

Submitted by admin on Fri, 06/15/2012 - 23:22

การบินไทยแจ้งมาตรการรองรับ สุวรรณภูมิซ่อมแซมรันเวย์ ตั้งแต่ 11 มิ.ย. - 9 ส.ค. 55 ให้ผู้โดยสารสำรองเวลาเดินทางไม่น้อยกว่า 80 นาที ยืนยันมีมาตรการเพื่อดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร หากเกิดกรณีเที่ยวบินของการบินไทยไม่สามารถลงจอดที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้

นายดนุช บุนนาค กรรมการผู้จัดการหน่วยธุรกิจการบริการภาคพื้น บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การบินไทยได้วางแผนรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปิดซ่อมแซมทางวิ่ง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน - 9 สิงหาคม 2555 โดยการบินไทยได้ประสานงานร่วมกับ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด หากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีการจราจรทางอากาศหนาแน่น และเที่ยวบินของการบินไทยไม่สามารถลงจอดที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ การบินไทยมีความพร้อมในการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเครื่องลงจอด ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสำรองอื่นๆ

ทั้งนี้ การบินไทยได้จัดพนักงานและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ พร้อมให้บริการผู้โดยสารในเที่ยวบินของการบินไทย กรณีที่มีความจำเป็นต้องลงจอด ณ ท่าอากาศยานสำรอง เพื่อรอเวลานำเครื่องกลับมาลงที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิต่อไป

อย่างไรก็ตาม การบินไทยขอความร่วมมือผู้โดยสารที่มีตารางการเดินทางในช่วงระหว่างการปิดซ่อมแซมทางวิ่ง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ขอให้สำรองเวลาสำหรับการเดินทางต่อเที่ยวบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ไม่น้อยกว่า 80 นาที ซึ่งสามารถสอบถามข้อมูลตารางการบินได้ที่ THAI Contact Center : 02-356-1111 ตลอด 24 ชั่วโมง

Manager Online

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.