คมนาคม ลั่นหนุน "มักกะสัน" ฮับรถไฟฟ้า สั่งเร่งแก้ปัญหาแอร์พอร์ตลิงก์

Submitted by admin on

"คมนาคม" สั่งการ ร.ฟ.ท. เร่งแก้ปัญหาสิงอำนวยความสะดวก "แอร์พอร์ตลิงก์" ปรับปรุงจุดบกพร่อง ลิฟต์ขนสัมภาระ และอุโมงเชื่อมรถไฟใต้ดิน เพื่อผลักดันให้ "มักกะสัน" เป็นฮับเดินรถไฟฟ้า โดยควักงบลงทุน 426 ล้านบาท

นายกิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยความคืบหน้าการผลักดันโครงการลงทุนระบบราง โดยระบุว่า ตนเองได้สั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เร่งแก้ปัญหาโครงการรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (แอร์พอร์ตเรลลิงก์) ทั้งในด้านการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก การจัดสร้างลิฟต์ขนกระเป๋าสัมภาระ และการจัดสร้างทางเดินเลื่อนในอุโมงค์ใต้ดิน เชื่อมต่อระหว่างสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินเอ็มอาร์ที จากสถานีเพชรบุรีไปยังแอร์พอร์ตลิงก์สถานีมักกะสัน

โดยช่วงหว่างรอสร้างอุโมงค์ ได้มอบหมายให้จัดหารถชัตเตอร์บัส (SHUTTLE BUS) เพื่อให้บริการรับส่งไปก่อน พร้อมทั้งให้รวบรวมปัญหาและอุปสรรคเพื่อนำมารายงานในสัปดาห์หน้า นอกจากนั้น ยังต้องจัดสร้างอาคารจอดรถยนต์ โดยต้องรองรับรถยนต์ได้มากกว่า 1 พันคัน ซึ่งต้องเร่งดำเนินการให้มีความพร้อม เพราะตามเป้าหมายต้องการผลักดันให้สถานีมักกะสันเป็นศูนย์กลาง (ฮับ) การเดินรถไฟฟ้าในอนาคต

สำหรับความคืบหน้า ล่าสุด อยู่ระหว่างการก่อสร้างทางเดิน (สกายวอล์ก) เชื่อมสถานีมักกะสันไปยังสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินเพชรบุรี โดยใช้งบการลงทุน 87 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในขั้นตอนประกวดราคา คาดว่าก่อสร้างได้เดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม 2554 นี้ ซึ่งจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2555 และมีแผนจะขยายสร้างเส้นทางเดินรถให้ครอบคลุมความต้องการของประชาชนมากขึ้น โดยเชื่อมต่อจากสถานีมักกะสันไปยังดอนเมืองและระยองด้วย

นอกจากนี้ ยังมีความคืบหน้าในการก่อสร้างบันไดเลื่อนจากสถานีพญาไท ราชปรารภ และรามคำแหง ใช้งบประมาณ 137 ล้านบาท การปรับปรุงทางเข้า-ออกจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินกำแพงเพชร 7 เชื่อมต่อซอยนานา ใช้งบประมาณ 30 ล้านบาท งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสถานีมักกะสันใช้งบประมาณ 31 ล้านบาท งานสร้างทางเชื่อมเข้าสู่สถานีจากถนนรัชดาภิเษกมายังสถานีมักกะสัน งบประมาณ 94 ล้านบาท และเชื่อมถนนจตุรทิศเชื่อมเข้าสถานีมักกะสันงบประมาณ 47 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จกลางเดือนมิถุนายน 2555

ส่วนปัญหาสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ซึ่งเป็นผู้ดำเนินโครงการแอร์พอร์ตเรลลิงก์ จะเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน พร้อมทั้งเร่งแก้ไขปัญหาจำนวนผู้ใช้บริการที่น้อย ซึ่งต้องหามาตรการในการจูงใจผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้น หรือใช้หลักการตลาดเข้ามาช่วย

Manager Online