สายการบินพม่าเปิดเที่ยวบินปลายทางในประเทศ 25 แห่ง

Submitted by admin on

ซินหัว - เจ้าหน้าที่ด้านคมนาคมขนส่งทางอากาศพม่า รายงานว่า สายการบินเมียนมาร์แอร์เวย์ส (MA) ที่เป็นสายการบินภายในประเทศของพม่า กำลังเปิดให้บริการเที่ยวบินไปยังปลายทาง 25 แห่งทั่วประเทศ ด้วยเครื่องบินทั้งหมด 9 ลำ

เครื่องบินของสายการบิน ที่ประกอบด้วย เครื่องบิน F-28 จำนวน 3 ลำ เครื่องบิน ATR จำนวน 3 ลำ และเครื่องบิน MA-60 อีกจำนวน 3 ลำ จะนำมาให้บริการในเส้นทางบินภายในประเทศ จากต้นทางกรุงย่างกุ้ง ไปยังปลายทาง 25 แห่ง คือ กรุงเนปีดอ มัณฑะเลย์ พุกาม มิตจีนา พุเตา บะมอ เฮโฮ ลาเฉียว เชียงตุง ท่าขี้เหล็ก มะริด ทวาย เกาตอง ซิตตเว ซันด์เว และ จอก์โพ โดยเที่ยวบินปลายทางเหล่านี้จะให้บริการอย่างน้อย 2 เที่ยวต่อสัปดาห์

ในช่วงปีงบประมาณ 2553-2554 สายการบินเมียนมาร์แอร์เวย์ส สามารถขนส่งผู้โดยสารได้ 40,000 คน และสินค้าต่างๆ เป็นจำนวนกว่า 600 ตัน

ในปัจจุบัน พม่ามีสายการบินภายในประเทศ 3 สายการบิน คือ สายการบินเมียนมาร์แอร์เวย์ส (MA) ของรัฐ สายการบินแอร์มัณฑะเลย์ของเอกชน และสายการบินแอร์บากาน และสายการบินระหว่างประเทศ 1 สายการบิน คือ เมียนมาร์แอร์เวย์ส อินเตอร์เนชันแนล (MAI)

Manager Online