สุวรรณภูมิ จับ พนง.เข้าคอร์สปรับปรุงคุณภาพบริการ - สร้างความประทับใจ

Submitted by admin on

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จัดสัมมนา “คนบ้านเดียวกันปี 3” ระดมสมองพนักงาน เร่งหาแนวทางปรับปรุงคุณภาพบริการ เพื่อให้ผู้โดยสารเกิดความประทับใจ

วันนี้ (25 ส.ค.) ว่าที่ ร.ท.อนิรุทธิ์ ถนอมกุลบุตร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท.เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2554 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ได้จัดสัมมนา “คนบ้านเดียวกันปี 3” ภายใต้แนวคิด Airport of Smiles โดยนำพนักงานระดับปฏิบัติการ ที่มีหน้าที่ให้บริการผู้โดยสารโดยตรง อาทิ พนักงานให้บริการข้อมูลที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ พนักงานทำความสะอาด พนักงานตรวจค้นร่างกายและสัมภาระ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย รวมประมาณ 120 คน มาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการที่สร้างความประทับใจให้ผู้โดยสาร เช่น การให้บริการด้วยรอยยิ้ม การใช้ภาษาและกริยาที่เหมาะสมสุภาพเรียบร้อย บุคลิกภาพ และการแต่งกาย เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร

ทั้งนี้ ทสภ.ได้เชิญ ม.ล.อัจฉราพร ณ สงขลา ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านงานบริการและการสร้างภาพลักษณ์องค์กรมากว่า 30 ปี เป็นวิทยากร โดยมีเป้าหมายต้องการยกระดับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นท่าอากาศยานดีเด่นติดอันดับโลก

Manager Online