คนไทยเที่ยวญี่ปุ่นไม่ต้องใช้วีซ่า เริ่ม 1 ก.ค.

Submitted by admin on

ASTVผู้จัดการ – สถานทูตญี่ปุ่นในไทยประกาศแล้ว คนไทยเที่ยวญี่ปุ่นไม่ต้องใช้วีซ่าเริ่ม 1 ก.ค. อยู่ได้ไม่เกิน 15 วัน แต่ต้องเตรียมเอกสารอื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อให้ผ่านการพิจารณาจาก ตม. เช่น วัตถุประสงค์ในการเข้าญี่ปุ่น ตั๋วเครื่องบินขากลับ เป็นต้น

ช่วงเช้าวันนี้ (25 มิ.ย.) เว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ได้ออกประกาศเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ระบุเรื่อง “การยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยเริ่มบังคับใช้ใน วันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556” ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2556 รัฐบาลญี่ปุ่นได้ออกประกาศอนุมัติการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยที่มีจุดประสงค์เพื่อจะเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นในระยะสั้น มาตรการผ่อนผันวีซ่านี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับประเทศไทย และทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้เตรียมการในช่วงสุดท้ายเพื่อที่จะให้มีผลบังคับใช้ทันภายในช่วงฤดูร้อนปีนี้

สำหรับรายละเอียดของการยกเว้นวีซ่าญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทยนั้น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ระบุว่า “รัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ 15 วัน (หากผู้ยื่นประสงค์จะพำนักในประเทศญี่ปุ่นเกิน 15 วัน หรือไปทำงาน หรือมีวัตถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยื่นขอวีซ่าตามปรกติ)”

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่จะเข้าประเทศได้นั้น จะต้องผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก่อนจึงจะสามารถเข้าประเทศได้ (เช่นเดียวกับผู้ที่ยื่นขอวีซ่ากับทางสถานเอกอัครราชทูต) ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะสอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ หรือขอตรวจเอกสารที่จำเป็น เช่น ตั๋วเครื่องบินขากลับ หรืออื่นๆ

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายวีซ่า แผนกกงสุล สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น หมายเลขติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 02-207-8503 หรือ 02-696-3003

ก่อนหน้านี้ สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า รัฐบาลญี่ปุ่นต้องการผ่อนคลายข้อกำหนดการขอวีซ่าเพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวจากประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เดินทางเข้าญี่ปุ่นมากขึ้น โดยความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นในขณะที่รัฐบาลลงความเห็นว่าเป็นเรื่องจำเป็นที่ญี่ปุ่นจะต้องดึงดูดนักท่องเที่ยวจากประเทศที่มีเศรษฐกิจขยายตัวอย่างรวดเร็ว เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็น 25 ล้านคนภายในปี 2563 โดย ในปีที่แล้ว มีนักท่องเที่ยวจากไทยเดินทางเข้าญี่ปุ่น 260,000 คน จากมาเลเซีย 130,000 คน จากฟิลิปปินส์ 90,000 คน และจากเวียดนาม 60,000 คน